Co děláme

Činnosti společností

DEKOS s.r.o. Poskytuje daňové poradenství dle zákona o daňovém poradenství, organizační a ekonomické poradenství a účetní poradenství. Ing. Jaroslava Voharčíková je jednatelkou společnosti.

DEKOS AUDIT s.r.o. Poskytuje auditorské služby dle zákona o auditorech. Ing. Jaroslava Voharčíková je jednatelkou společnosti.

Ing. Jaroslava Voharčíková je certifikovaným odborníkem na řadu profesí. Působí jako soudní znalec v oboru účetnictví a daně, oceňování majetku, zejména majetku podniku, je nuceným správcem a likvidátorem, daňovým a účetním expertem.

Ing. Tomáš Voharčík je daňovým poradcem a účetním expertem. Soustřeďuje se na IT služby v souvislosti s poskytováním uvedených činností.

Kdo jsme

Odborný tým

Členové pracovního týmu mají vysokou odbornou způsobilost a ve speciálních případech ověřenou příslušnými zkouškami dle platných zákonů. Členové pracovního týmu jsou členy Komory daňových poradců ČR, Komory auditorů ČR, certifikovaní účetní odborníci a daňoví experti s vysokoškolským vzděláním.

Samozřejmostí je výkon lektorské činnosti, publikační činnost, přednášková činnost pro různé vzdělávací úrovně.

Členové týmu si průběžně a systematicky doplňuji a rozšiřují nové znalosti, schopnosti a dovednosti, ať již samostudiem, vzdělávacími kursy, studiem na VšE popř. konzultacemi s předními odborníky z praxe, ale i na vědecké úrovni, zejména na katedře financí a účetnictví VšE. Jazyková vybavenost zejména některých členů týmu je na vysoké úrovni.

 

Team Senior Manager

Ing. Jaroslava Voharčíková

Jaroslava Voharčíková je absolventkou ČVUT FSI oboru ekonomie a řízení strojírenské výroby. Je jednou z prvních daňových poradkyní s osvědčením číslo 00062 z roku 1993. Je zkušebním komisařem Komory daňových poradců ČR. Je auditorkou s číslem osvědčení 1666, členkou Komory auditorů ČR. Je nucenou správkyní a likvidátorkou zapsanou v seznamu nucených správců a likvidátorů vedeného u ČNB. Je také soudní znalkyní v oboru ekonomika se specializací na účetnictví a daně a oceňování obchodních podílů a obchodního jmění. Je absolventkou řady dalších profesních vzdělání. Pravidelně přednáší v oboru daní, účetnictví, vystupuje v médiích jako přední odborník na danou problematiku.

Členství v organizacích

Komora daňových poradců České republiky

V České republice je profese a činnost daňových poradců a Komory daňových poradců ČR upravena zákonem č. 523/1992 Sb. v aktuálním znění. Daňovým poradcem jsou pouze fyzické osoby, které jsou zapsány v seznamu DP.

 

Komora auditorů České republiky

Samosprávná profesní organizace, zřízená zákonem č. 254/2000 Sb. (zákon o auditorech) za účelem správy auditorské profese.