Nabízené služby

Strategie činnosti

Snahou je vytvořit s obchodním partnerem takové klima spolupráce, kdy obchodní partner má záruku dostupnosti ekonomických informací v době jejich vzniku a může jednotlivé děje ovlivnit tak, aby výsledek spolupráce byl pro něj co nejefektivnější.

 

Nabízené služby

daňové poradenství, vč. zpracování daňových přiznání (tvrzení),

účetní poradenství a vedení účetnictví,

auditorské služby,

zpracovávání ekonomických rozborů,

zpracování podnikatelských záměrů.

 

Rozšíření služeb na základě spolupráce s odborníky

likvidační činnost právnických osob,

služby soudního znalce, oceňování jmění a obchodních podílů aj.,

specializace na řešení obtížných, komplikovaných daňových a účetních případů.

Komu jsou služby určeny

Právnické osoby

akciové společnosti,

družstva,

nevýdělečné organizace,

společnosti s ručením omezeným,

investiční společnosti a investiční fondy,

penzijní fondy a pojišťovny.

 

Fyzické osoby

občané,

podnikatelé.